13 lipca 2012, 10:47
Skąd zawroty głowy?

Kiedy należy się zgłosić do specjalisty, jak leczyć zawroty głowy i jakie mogą być przyczyny tych objawów? Ze specjalistami kliniki  My Medyk
– dr. Maciejem Zatońskim, laryngologiem oraz mgr. Krzysztofem Klimkiem, fizjoterapeutą rozmawia Olga Woźniak.

Występowanie zawrotów głowy może mieć różne przyczyny. Często są one związane z poważnymi schorzeniami, dlatego nie powinniśmy ich lekceważyć. Niezmiernie ważna jest diagnostyka, która doprowadzi do odnalezienia źródła, utrudniających nam życie dolegliwości. Jeśli często masz wrażenie, że przedmioty wirują, nie możesz utrzymać równowagi, tracisz poczucie orientacji – nie czekaj, tylko zgłoś się do lekarza.

Za prawidłowe utrzymanie równowagi i poczucie orientacji odpowiadają trzy układy receptorowe, które stale przesyłają informacje do mózgu, gdzie są następnie analizowane i rozsyłane. Właściwe napięcie mięśni
i postawa ciała jest możliwa dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu wzroku, receptorów dotyku i czucia głębokiego oraz ucha wewnętrznego.

Jakie są najczęstsze przyczyny zawrotów głowy?

dr Maciej Zatoński: Zawroty głowy mogą mieć podłoże neurologiczne, laryngologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne, naczyniowe oraz psychiczne. Laryngologiczne przyczyny to przede wszystkim zespół napadowych położeniowych zawrotów głowy, uszkodzenie błędnika (np. w wyniku infekcji lub urazu), choroba ucha środkowego, choroba Meniere’a, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Inne przyczyny mogą pojawić się w przypadku cukrzycy, stwardnienia rozsianego, chorób tarczycy, choroby lokomocyjnej. Mogą być one także skutkiem stosowanych leków.

mgr Krzysztof Klimek:Takie objawy, jak zawroty głowy mogą mieć wiele przyczyn. Te jednak, z którymi mają do czynienie fizjoterapeuci najczęściej związane są z dysfunkcjami odcinka szyjnego kręgosłupa. Zaliczyć można do nich hypolordozę, która charakteryzuje się spłaszczeniem lordozy w odcinku szyjnym, co w konsekwencji zmniejsza odporność na wstrząsy. Kolejnym schorzeniem odcinka szyjnego, wywołującym zawroty głowy jest hiperlordoza szyjna, która powoduje ucisk na tętnice wewnętrzne szyjne, tym samym zmniejszając przepływ krwi do mózgu, doprowadzając do niedotlenienia. Podobne konsekwencje wywołują również urazy typu biczowego. Źródłem zawrotów głowy mogą być także zaburzenia postawy ciała, skolioza, uraz głowy, udar czy stres.

W jaki sposób odbywa się diagnostyka zawrotów głowy?

dr M.Z.: Diagnostyka obejmuje przede wszystkim dokładne ustalenie charakteru dolegliwości, częstości ich występowania, czasu trwania i nasilenia wraz z dokładną oceną ucha środkowego oraz w razie konieczności prób położeniowych oraz oceny oczopląsu. W wielu przypadkach diagnostyka musi być rozszerzona o konsultacje innych specjalistów (neurolog, kardiolog, endokrynolog, diabetolog, ortopeda). Niezbędne może okazać się badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT), wideonystagmografu (VNG), ultrasonografia (USG) oraz wykonanie potrzebnych badań laboratoryjnych.

mgr K.K.: Każdy pacjent, cierpiący na zawroty głowy, który zgłosi się do fizjoterapeuty zostaje poddany testom funkcjonalnym. Pojawienie się bólu przy teście uciskowym na szczyt głowy świadczy o występowaniu dyskopatii szyjnej. Prostym ćwiczeniem, które pozwala na sprawdzenie prawidłowości działania błędnika jest test polegający na trafieniu palcem w nos lub inną część ciała przy zamkniętych oczach. Taką próbę z powodzeniem możemy wykonać również sami w domu. Oczywiście czasem okazuje się to niewystarczające. Wtedy zaleca się wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji ze specjalistami.

W jaki sposób możemy leczyć zawroty głowy wynikające z zaburzeń błędnika?

dr M.Z.: Leczenie zależy od charakteru dolegliwości i obejmuje leczenie zachowawcze (dieta, zmiana stylu życia, adaptacja, zmiana dotychczas stosowanych leków), leczenie farmakologiczne oraz rehabilitację. W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie tzw. „zabiegów uwalniających”. W rzadkich przypadkach niezbędne może okazać się leczenie operacyjne.

mgr K.K.: W przypadku wielu schorzeń laryngologicznych, które powodują zawroty głowy bardzo ważna jest współpraca laryngologa z fizjoterapeutą. Często okazuje się, że dzięki dobrze dobranemu programowi ćwiczeń
i terapii pacjent może normalnie funkcjonować. Doskonale sprawdza się w takich przypadkach kinezyterapia oraz kinesiology taping.

Jakie mogą być przyczyny zaburzeń błędnika?

dr M.Z.: Zaburzenia mogą wynikać z urazu błędnika, jego wstrząśnienia lub zapalenia. Nieprawidłowe funkcjonowanie błędnika może być także spowodowane zapaleniem nerwu przedsionkowego, zespołem położeniowych zawrotów głowy, chorobą Meniere’a. Ważne jest to, że u około 25% pacjentów z zawrotami głowy nie udaje się postawić rozpoznania, czyli znaleźć przyczyny dolegliwości.

Czy zawroty głowy mogą wynikać z zapalenia zatok u pacjenta?

dr M.Z.: Nie. Natomiast możliwa jest wspólna przyczyna zawrotów głowy i zapalenia zatok (np. infekcja) lub zawroty mogą pojawić się w reakcji na leki, stosowane w leczeniu zapalenia zatok.

Kiedy osoby cierpiące na zawroty głowy powinny zgłosić się do lekarza?

dr M.Z.: W każdym przypadku. Zawroty głowy mogą być pierwszym lub jedyny objawem, zagrażającej zdrowiu lub życiu choroby. W szczególności należy udać się do swojego lekarza w następujących przypadkach: pojawienia się po raz pierwszy ostrych ataków zawrotów głowy lub uczucia niestabilności; zawrotów głowy bez uzasadnionej przyczyny (normalną przyczyną może być np. spożycie alkoholu, pobyt na karuzeli, podczas podróży statkiem, itp.); każdej zmiany lub nasilenia istniejących zawrotów głowy; pogorszenia zawrotów lub przy pojawieniu się nowych objawów; wystąpienia zwrotów głowy po przyjęciu nowo przepisanych leków.

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się wezwanie pogotowia. Zawroty głowy mogą być jedynym objawem udaru mózgu lub zawału serca. Zgłoś się na pogotowie, jeśli napadowi zawrotów głowy towarzyszyła utrata przytomności, bóle w klatce piersiowej, nagłe osłabienie którejś z kończyn lub zaburzenia widzenia, słuchu lub mowy. Jeśli nie możesz samodzielnie się poruszać i przewracasz się (zwłaszcza na jedną stronę) należy również szybko udać się po pomoc.

Jakie są metody rehabilitacji w przypadku pacjentów cierpiących na zawroty głowy?

mgr K.K.: Przy zawrotach głowy można zastosować wiele metod. Wszystko zależy od tego jakie jest źródło tych objawów. Przydatna może okazać się zarówno terapia manualna, masaż, kinesiology taping czy kinezyterapia. Dlatego tak ważne jest indywidualne podjęcie do każdego pacjenta.

Jaki jest cel rehabilitacji w zaburzeniach układu równowagi?

mgr K.K.: Głównym celem rehabilitacji jest wzmocnienie mięśni posturalnych oraz reedukacja procesów nastawczych. Z tego względu stosuje się również program ćwiczeń izometrycznych i równoważnych.

W jaki sposób odbywa się diagnostyka zawrotów głowy?

dr M.Z.: Diagnostyka obejmuje przede wszystkim dokładne ustalenie charakteru dolegliwości, częstości ich występowania, czasu trwania i nasilenia wraz z dokładną oceną ucha środkowego oraz w razie konieczności prób położeniowych oraz oceny oczopląsu. W wielu przypadkach diagnostyka musi być rozszerzona o konsultacje innych specjalistów (neurolog, kardiolog, endokrynolog, diabetolog, ortopeda). Niezbędne może okazać się badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT), wideonystagmografu (VNG), ultrasonografia (USG) oraz wykonanie potrzebnych badań laboratoryjnych.

mgr K.K.: Każdy pacjent, cierpiący na zawroty głowy, który zgłosi się do fizjoterapeuty zostaje poddany testom funkcjonalnym. Pojawienie się bólu przy teście uciskowym na szczyt głowy świadczy o występowaniu dyskopatii szyjnej. Prostym ćwiczeniem, które pozwala na sprawdzenie prawidłowości działania błędnika jest test polegający na trafieniu palcem w nos lub inną część ciała przy zamkniętych oczach. Taką próbę z powodzeniem możemy wykonać również sami w domu. Oczywiście czasem okazuje się to niewystarczające. Wtedy zaleca się wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji ze specjalistami.

W jaki sposób możemy leczyć zawroty głowy wynikające z zaburzeń błędnika?

dr M.Z.: Leczenie zależy od charakteru dolegliwości i obejmuje leczenie zachowawcze (dieta, zmiana stylu życia, adaptacja, zmiana dotychczas stosowanych leków), leczenie farmakologiczne oraz rehabilitację. W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie tzw. „zabiegów uwalniających”. W rzadkich przypadkach niezbędne może okazać się leczenie operacyjne.

mgr K.K.: W przypadku wielu schorzeń laryngologicznych, które powodują zawroty głowy bardzo ważna jest współpraca laryngologa z fizjoterapeutą. Często okazuje się, że dzięki dobrze dobranemu programowi ćwiczeń
i terapii pacjent może normalnie funkcjonować. Doskonale sprawdza się w takich przypadkach kinezyterapia oraz kinesiology taping.

Jakie mogą być przyczyny zaburzeń błędnika?

dr M.Z.: Zaburzenia mogą wynikać z urazu błędnika, jego wstrząśnienia lub zapalenia. Nieprawidłowe funkcjonowanie błędnika może być także spowodowane zapaleniem nerwu przedsionkowego, zespołem położeniowych zawrotów głowy, chorobą Meniere’a. Ważne jest to, że u około 25% pacjentów z zawrotami głowy nie udaje się postawić rozpoznania, czyli znaleźć przyczyny dolegliwości.

Czy zawroty głowy mogą wynikać z zapalenia zatok u pacjenta?

dr M.Z.: Nie. Natomiast możliwa jest wspólna przyczyna zawrotów głowy i zapalenia zatok (np. infekcja) lub zawroty mogą pojawić się w reakcji na leki, stosowane w leczeniu zapalenia zatok.

Kiedy osoby cierpiące na zawroty głowy powinny zgłosić się do lekarza?

dr M.Z.: W każdym przypadku. Zawroty głowy mogą być pierwszym lub jedyny objawem, zagrażającej zdrowiu lub życiu choroby. W szczególności należy udać się do swojego lekarza w następujących przypadkach: pojawienia się po raz pierwszy ostrych ataków zawrotów głowy lub uczucia niestabilności; zawrotów głowy bez uzasadnionej przyczyny (normalną przyczyną może być np. spożycie alkoholu, pobyt na karuzeli, podczas podróży statkiem, itp.); każdej zmiany lub nasilenia istniejących zawrotów głowy; pogorszenia zawrotów lub przy pojawieniu się nowych objawów; wystąpienia zwrotów głowy po przyjęciu nowo przepisanych leków.

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się wezwanie pogotowia. Zawroty głowy mogą być jedynym objawem udaru mózgu lub zawału serca. Zgłoś się na pogotowie, jeśli napadowi zawrotów głowy towarzyszyła utrata przytomności, bóle w klatce piersiowej, nagłe osłabienie którejś z kończyn lub zaburzenia widzenia, słuchu lub mowy. Jeśli nie możesz samodzielnie się poruszać i przewracasz się (zwłaszcza na jedną stronę) należy również szybko udać się po pomoc.

Jakie są metody rehabilitacji w przypadku pacjentów cierpiących na zawroty głowy?

mgr K.K.: Przy zawrotach głowy można zastosować wiele metod. Wszystko zależy od tego jakie jest źródło tych objawów. Przydatna może okazać się zarówno terapia manualna, masaż, kinesiology taping czy kinezyterapia. Dlatego tak ważne jest indywidualne podjęcie do każdego pacjenta.

Jaki jest cel rehabilitacji w zaburzeniach układu równowagi?

mgr K.K.: Głównym celem rehabilitacji jest wzmocnienie mięśni posturalnych oraz reedukacja procesów nastawczych. Z tego względu stosuje się również program ćwiczeń izometrycznych i równoważnych.

Przeczytaj też

Udostępnij

About Author

Praktykant1

komentarze (20)

 1. JA cierpie na zawroty głowy a mój lekarz neurolog nie zwraca na to uwagi

  • To olej tego konowała i idź do dobrego specjalisty a na pewno Ci pomoże 🙂 Pozdrawiam

 2. Mam problem , zawroty głowy zdarzajom mi sie około trzy razy dziennie nie nasilają się trwają około pół roku ostatnio zaczołem zwracać na to uwagę . Tracę częściowo wzrok i ciężko utrzymaćmi ruwnowagę trwa to około 5-7sekund a potem ustaje zauważyłem także że głównie zdarza mi się to w godzinach popołudniowych w domu podczas przechodzenia z pokoju do pokoju lub przy zmianie światła .
  Jakie mogą być przyczyny tych objawów

  • mogą być różne przyczyny np błędnik , z kręgosłupem na odcinku szyjnym, zwężeniem żył szyjnych osobiście też cierpie na zawroty głowyi i mam trudności z utrzymaniem równowagi u mnie związane jest to z bardzo rzadką chorobą zespołem dandy-walkera czyli z uszkodzeniem robaka móżdżka (móżdżek również jak błednik odpowiada za równowage o czym często zapominają lekarze)najlepiej udać się do dobrego neurologa który powinien sprawdzić poprzez wykonanie odpowiednich badań czy to nie są objawy błędnika, stwarnienia rozsianego lub od kręgoslpa

   • Monika powiedz co zalecil ci lekarz na zawroty glowy?
    syn moj jest po operacji guza pnia mozgu i juz jest 4 msc po operacji i caly czas ma zawroty glowy z wymiotami ,lekarze mowia ze ma zespol robaka ale kiedy to minie i jakie mozna stosowac leki? a przy tym bardzo zle widzi bo galki oczne caly czas drgaja a lekow na to mu nie daja bo mowia ze na to nie ma
    prosze cie o odpowiedz bo juz psychicznie syn jest wykonczony

 3. odkad pamiętam zawsze miewalam zawroty glowy, teraz od dluzszego czasu nie moge normalnie funkcjonowac., otoz najczesciej objawy te wystepuja kiedy wychodze na dwor, idac czasami sprawiam wrazenie osoby pijanej. w zeszlym roku po ataku zawrotow glowy i towarzyszacymi im wymiotami zglosilam sie do lekarza laryngologa, ktory zbadal mnie karzac przejsc po gabinecie i dotknac palcami czubka nosa, a pozniej orzekl, ze to „raczej nie problem z blednikiem , tylko moze od kregoslupa….”, zima mialam jakis czas spokoj a teraz wiosna objawy zawrotow glowy bardzo mi dokuczaja, poniewaz boje sie ze w koncu przewroce sie , zemdleje. dodam jeszcze , ze mam od kilku lat problemy i bole kregoslupa, korzystam raz do roku z zabiegow , bo tylko raz w roku zalapie sie z ubezpieczenia. jestem wkurzona na nasz system leczenia, bo czekanie na wizyte do specjalisty to koszmar. pozdrawiam wszystkich.

 4. Od trzech dni korzystam z zabiegów rehabilitacyjnych na kręgosłup ( odcinek lęźwiowy). W skład zabiegów wchodzą: laser, prądy, pole magnetyczne, gimnastyka indywidualna. Po pierwszym dniu rehabilitacji ( drugiego dnia rano) wystąpiły silne zawroty głowy. Wystarczy, że spojrzę w górę lub zmieniam pozycje ciała ( ze stojacej na leżącą i odwrotnie) , odwrócę sie na bok całym ciałem lub tylko zwracam w bok głowę, natychmiast bardzo intensywnie wiruje mi cały świat. Gdybym w tym czasie stała z pewnością straciłabym równowagę i upadła. Zawroty trwaja kilka sekund . Rehabilitantka podejrzewa, że może to być uboczny efekt pola magnetycznego i doradza mi rezygnacje z tego zabiegu na jakiś czas w celu upewnienia się, czy on jest przyczyną zawrotów. Wcześniej takie historie mi się nie przytrafiały, ot czasami zdarzył się lekki zawrót głowy jak każdemu.
  Może ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat i może się nia podzielić.

 5. Przepraszam za pomyłkę- oczywiście chodzi o odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

 6. Ja miałam uczucie zawritów głowy, oraz czasem coś wzdeło lub zabolało w boku pod brzuchem i okazało się że to lambioza- zakarzenie pasożytem lambią. Bardzo trudne do wykrycia tym bardziej że lekarze żadko dają skierowania na podstawowe badania. U mnie w kale wykryto cysy lambi.

 7. witam mam bardzo podobny problem otóż od jakiś 2 miesięcy mam zawroty głowy z początku pojawiały się 2 czasem 3 razy w tygodniu teraz są codzienne najgorzej jest podczas wyjścia na dwór jak idę po chwili mocno mi się zaczyna kręcić w głowie mam uczucie jak bym miał zemdleć do tego dochodzi ból głowy z przodu i czasem kołatanie serca i uczucie ściskania w gardle ale to najczęściej na zmianę pogody dodam ze jestem alergikiem i ciągle odczuwam zmęczenie nawet nic nie robiąc w ciągu dnia co to może być ? pozdrawiam

 8. Macieju kolega miał to samo… I okazało się ze ma raka mózgu… Nie czekaj idź do lekarza….

 9. Artykol bardzo mi pomógł,dzisiaj mam wizytę u fizjotherapeuty i mam nadzieje ze mi pomoże.

 10. Mam czasem niewyjaśnione zawroty głowy, ostatnio np stałam przed czajnikiem i czekałam aż zagotuje się woda, stoje sobie stoje a nagle obraz przed oczami zaczął mi strasznie wirować, pomyślałam co do cholery… usiadłam, chwile posiedziałam no i kurczę nic mi nie jest. I tak właśńie mam, ni z tego ni z owego. I pokręci się głowie i przestanie… kiedys byłam w szpitalu bo zemdlałam, lekarze powiedzieli, że nic mi nie jest. Ale myślę, że to gorączka była wówczas, po tym jak pogotownie wówczas przyjechało podali mi paracetamol oraz na uspokojenie, do szpitala jechałam z 30min i z 15 czekałam na przyjęcie. Zbadali mnie po tych 45min około i miałam gorączkę 38 stopni, musiałam mieć większą przed podaniem paracetamola… ale żaden lekarz mi o tym nie powiedział, że to mogłabyć przyczyna. Tylko ze może się zdenerwowałam…. tak się składa, że nie… ale lekarz wie lepiej kiedy się denerwuje 😉

 11. Mam problem od końca października mam zawroty oraz bóle bóle głowy na początku zdarzały się raz na tydzień dwa i np na godzinę dwie lub trzy po tabletce ibupromu przechodziło . Jednak od połowy grudnia całymi dniami kręci mi się w głowie i pobolewa nie nad skroniami . Od dwóch tygodni bóle i zawroty pojawiają rano gdy sie budzę dodam że od ponad tygodnia nie byłam w szkole mam straszne zaległości byłam u lekarza przepisał mi krople na migrenę obniżające ciśnienie i dał skierowanie do neurologa niestety najwcześniejsza wizyta jest 6 maja nw co rb nie mogę funkcjonować normalnie rodzice mówią że kłamie …
  Proszę o jakieś rady , myślałam o tym aby zgłosić się do szpitala .

 12. Witam, od dawna okolo dwoch lat mam ostre zawroty glowy. Siedem miesiecy temu maialam radioterapie, poniewaz okazalo sie ze mam czerniaka w oku. Leczenie poszlo pomyslnie i na dzien dzisiejszy guz jest nieaktywny, jednak zawroty mam nadal. Lekarz nie moze mi na nie poradzic. Dodam, ze biore antydeantydepresant i psychotropy. Wczesnie wstaje do pracy i czesto sie nie wysypiam. Uprawiam sport, typu bieganie, choc nie jest to latwe, zdrowo sie odzywiam. Nie wiem jaka jest przyczyna moich zawrotow glowy, jest to bardzo uciazliwe, praktycznie towarzysza mi non stop i przeszkadzaja w codziennym zyciu. Sa to ostre zawroty, czesto chodze po omacku, bo mam ciemno w oczach. Nie wiem, gdzie szukac pomocy, narazie lekarz nawet nie znalazl przyczyny. Z gory dziekuje.

 13. Cierpię na zawroty głowy od 5 mc dzien w dzien miałam robione wszystkie badania . Odwiedzilam tez wszystkich możliwych specjalistów i niestety nic .Mialam robiony MRI głowy i kregosłupa i nic nie znaleziono 🙁 Jestem juz zmęczona nie moge normalnie żyć wrócić do pracy. Nie wiem gdzie mam szukać jeszcze pomocy .Prosze o rady.Dziekuje

 14. Mnie dopadły zawroty głowy ok 21 lipca i trwają do dziś.
  Odebrałam dzisiaj wynik rezonansu magnetycznego głowy (z kontrastem) i jest prawidłowy.
  Zawroty głowy mam przy zmianie pozycji ciała (kładzenie się i wstawanie z łóżka), przewracanie z boku na bok.
  Myślałam, że to wędrujące otolity. Sama na to trafiłam i zasugerowałam Pani laryngolog. Zastosowała manewr Epley’a (polecam youtube) Ale to nie to.
  Stawiam na zapalenie zatok i/lub ucha. Boli mnie lewa strona twarzy, oczodół, okolica wokół ucha i głowa na małżowiną uszną. Mam zatkaną lewą dziurkę od nosa (zero kataru), posmak ropny w gardle.
  Tak czy owak czeka mnie jeszcze badanie VNG we wrześniu. Może się okazać, że to odbłędnikowe.
  Niby napisane jest że zapalenie zatok nie powoduje zawrotów, ale jakoś dziwnie mi się to wszystko pokrywa (przewianie, wyziębienie, etc)
  Jak coś ustalę to napiszę.
  Póki co pójdę zrobić wymaz z gardła i nosa, żeby nie faszerować się chemią w ciemno 😉

 15. Czy zawroty glowy moga byc od zapalenia zatok.. nie! Panie kochany zostaw pan ten zawod.. idz pan do tesco na kasie pracowac.. oczywiscie ze zawroty glowy sa przy zapaleniu zatok! Wszystko jest pozatykane.. przez sluz. Zatkand uszy. I juz sie glowa chwieje.. najlepiej raka wmowic i odrazu chemia! Co byscie zarobili. Zapalenie zatok nie musi sie objawiac ani katarem ani goraczka! Zaburzenia widzenia zpowodowane sa uciskiem na galki oczne.. zawroty glowy od niedotlenienia i oslabienia..
  Partaczu jeden.. takich pseudo lekarzy pelno w tej sredniowiecznej polsce!!

 16. Od roku leczę się na zawroty, bóle głowy, ciągłe złe samopoczucie. Po wizytach u okulisty, neurologa, kardiologa i laryngologa usłyszałam diagnozę: niedotlenienie organizmu z powodu krzywej przegrody nosowej, przerostu małżowin nosowych i przewlekłego zapalenia zatok. Okazało się, że prawie wcale nie oddycham przez nos, co powoduje te wszystkie dolegliwości. Czekam na operację. Radzę odwiedzić dobrego laryngologa.

 17. U mnie zapalenie błędnika bardzo bolało i nie wahałem się iść od razu do laryngologa. Do Mille Medica do dr Rojek chodzę od lat i tym razem też mi szybko pomogła. Na szczęsćie wystarczyły leki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *